A LILLAFÜREDI SPORT- ÉS KALANDPARK HÁZIRENDJE

A LILLAFÜREDI SPORT-ÉS KALANDPARK (továbbá: Kalandpark) az ARAGO HOTELS Szállodaipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: ARAGO HOTELS Zrt., székhelye: 3517 Miskolc Erzsébet sétány 38457/2 hrsz., cg.: 05-10-000589, adószáma: 14197338-2-05; statisztikai számjele: 14197338-7490-114-05) üzemeltetésében áll (telefon: +36 30 336 2176, info@dvtkpark.hu).


 1. A Kalandpark területére lépéssel a látogatók elfogadják a Kalandpark házirendjét.
   
 2. 14 éven aluliak csak nagykorú, cselekvőképes személy, hozzátartozó vagy kísérő felelősségére és felügyeletével tartózkodhatnak a Kalandparkban.
   
 3. 14 és 18 éves kor közötti személy csak nagykorú, cselekvőképes hozzátartozó vagy kísérő felelősségére és felügyeletével, vagy a dvtkpark.hu oldalról letölthető szülő/gondviselő aláírásával ellátott hozzájárulás eredeti példányának bemutatásával veheti igénybe a park attrakcióit.
   
 4. Kedvezményes jegy megvásárlása a kedvezményre feljogosító igazolvány/kártya felmutatásával lehetséges.
   
 5. A Kalandpark pályái és a rendelkezésre bocsátott felszerelések csak saját felelősségre és rendeltetésszerűen használhatók. A rongálásból, az eszközök, berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a kárt okozó tartozik felelősséggel.
   
 6. A Kalandpark területén a dohányzás, az alkohol vagy egyéb bódultságot okozó szerek fogyasztása nem megengedett, az ezen befolyásoltság alatt álló személyt a Kalandpark területének elhagyására szólíthatja fel a személyzet azzal, hogy részére a jegy árát a park nem köteles visszatéríteni.
   
 7. A Kalandpark személyzete jogosult az eszközökre, önmagukra, vagy társaikra veszélyes látogatókat a Kalandpark területének elhagyására felszólítani azzal, hogy részére a jegy árát a park nem köteles visszatéríteni.
   
 8. A Kalandpark területére éles, szúró, vágó eszközt, üveget behozni szigorúan tilos!
   
 9. A Kalandpark területén az animátorok utasításainak betartása kötelező!
   
 10. A Kalandpark semmilyen felelősséget nem vállal a területén a látogatók által a saját, illetve más tulajdonában lévő tárgyakban (pl. szemüveg, karóra, mobiltelefon, stb.) okozott károkért és az egyes vagyontárgyak elvesztéséért vagy ellopásáért.
   
 11. A Kalandpark területe vagyonbiztosítási és személyi biztonsági okok miatt kamerákkal ellenőrzött, melyet a látogatók a belépéssel tudomásul vesznek.
   
 12. Játék közben az attrakciókhoz tartozó területeken étel, ital fogyasztása tilos!
   
 13. A látogatók a szolgáltatás módjára, minőségére, a kiszolgáló személyzet magatartására vonatkozó panaszukat, kifogásukat a Falatozóban elhelyezett vásárlók könyvében, illetve szóban tehetik meg, melyre a szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, a könyvi bejegyzésre harminc napon belül köteles a Kalandpark írásban, érdemben válaszolni.